ការដកខ្លួនចេញ

នៅ Pennsylvania មានជំរើសជាច្រើនសំរាប់ការដកខ្លួនចេញពីការលេងល្បែងដែលមាន។ សូមពិនិត្យមើលកម្មវិធីខាងក្រោមហើយជ្រើសរើសកម្មវិធីមួយដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍បំផុត។

ការដកខ្លួនចេញពីកាស៊ីណូដោយខ្លួនឯង

ការដកខ្លួនចេញផ្ទាល់ (អន្តរកម្ម)

ការប្រកួតប្រជែងរវើរវាយការដកខ្លួនចេញពីខ្លួនឯង

ស្ថានីយវីដេអូហ្គេម (VGT) ការដកខ្លួនចេញដោយខ្លួនឯង 

Pennsylvania iLottery ការដកខ្លួនចេញដោយខ្លួនឯង