Kabataan

Ayon sa American Psychiatric Association, 10-15% ng mga kabataan ang nagtanong na may makabuluhang mga problema sa pagsusugal; 6% ng mga tinedyer na sumubok ng pagsusugal ay naging mga pathological na sugarol.

Mga Dahilan ng mga Kabataan Maaaring Sumugal

 • Mga problema sa pagtakas
 • Kalungkutan, pagkalungkot o inip
 • Peer presyon
 • Isipin na ito ay isang mabilis na paraan upang yumaman
 • Para mapahanga ang iba
 • Upang maging sentro ng pansin
 • Isipin ito bilang isang paraan upang makipagkaibigan
 • Ang panalo ay nagbibigay ng isang instant, pansamantalang pagpapalakas ng kumpiyansa

Posibleng Mga Tagapahiwatig ng Kabataan

 • Hindi maipaliwanag na pagliban sa paaralan
 • Biglang pagbagsak ng mga marka
 • Mga pagbabago sa pagkatao (pagkamayamutin, kawalan ng pasensya, pagpuna, o pangungutya)
 • Malaking halaga ng pera na nasa kanila; pagyayabang tungkol sa panalo sa pagsusugal
 • Nagpapakita ng hindi pangkaraniwang interes sa mga pahayagan, magazine o peryodiko na may kinalaman sa palakasan, karera ng kabayo, atbp.
 • Matinding interes sa mga pag-uusap sa pagsusugal
 • Labis na pagpapakita ng pera o iba pang mga materyal na pag-aari (kotse, damit, alahas)
 • Pagbabago sa pag-uugali (mga problema sa pag-uugali, pagkahilo o pagkawala ng paaralan)
 • Wika sa pagsusugal sa kanilang pag-uusap (5-timer, bookie, loan shark, point spread, underdog, paborito, atbp.)
 • Labis na paggamit ng salitang "pusta" sa kanilang bokabularyo
 • Ilegal na kilos na magbayad o sumugal pa, kasama na ang: pagnanakaw o pag-angkat ng tindahan, pagbebenta ng droga o paggawa ng libro, pagnanakaw o pagnanakaw ng employer, pagnanakaw ng pamilya

Kung nag-aalala ka tungkol sa isang tinedyer o isang batang may sapat na gulang na nakakaranas ng mga problema na nauugnay sa pagsusugal, tawagan ang aming helpline sa 800-848-1880, o 1-800-GAMBLER®, para sa karagdagang impormasyon at mga mapagkukunan.